Konsorcjum Firm: Lider: MOSTOSTAL-WARSZAWA, Warszawa, PARTNER: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Madryt, Hiszpania

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X55,76
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Firm: Lider: MOSTOSTAL-WARSZAWA, Warszawa, PARTNER: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Madryt, Hiszpania

Konsorcjum Firm: Lider: MOSTOSTAL-WARSZAWA, Warszawa, PARTNER: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Madryt, Hiszpania (FL MOSTOSTAL-WARSZAWA W PARTNER ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, FLMOSTOSTAL-WARSZAWAWPARTNERACCIONAINFRAESTRUCTURAS, FLW) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Konstruktorska 11A, 02-673, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Poznań .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu oraz 0 innych.

Konsorcjum Firm: Lider: MOSTOSTAL-WARSZAWA, Warszawa, PARTNER: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. Madryt, Hiszpania funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Inżynieryjne I Budowlane .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X55,76 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus