Konsorcjum Firm: Lider: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTR. I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG: BITUM Sp. Z O.o

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X78,14
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Lider: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTR. I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG: BITUM Sp. z o.o Białystok

Konsorcjum firm: Lider: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTR. I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG: BITUM Sp. z o.o Białystok (FL PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTR. I BUDOWLANYCH MIPA, FLPRZEDSIĘBIORSTWOROBÓTELEKTR. IBUDOWLANYCHMIPA, FL, FL PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTR. I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ P PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG BITUM SZO, FLPRZEDSIĘBIORSTWOROBÓTELEKTR. IBUDOWLANYCHMIPALEONSTANKIEWICZPPRZEDSIĘBIORSTWOBUDOWYDRÓGBITUMSZO, FLPSZO) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Ciołkowskiego 24, 15-545, białystok oraz realizowała przetargi w miastach: Białystok .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Białystok oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Lider: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTR. I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, Partner: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG: BITUM Sp. z o.o Białystok funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X78,14 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus