Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna W Białej P. Partner Konsorcjum MOTA-ENGIL POLSKA S.A W Krakowie

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 489,75
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej P. Partner Konsorcjum MOTA-ENGIL POLSKA S.A w Krakowie

Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej P. Partner Konsorcjum MOTA-ENGIL POLSKA S.A w Krakowie (FLPRDSA, FLPRDSAwBP) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Sidorska 84-90, 21-500, biała podlaska oraz realizowała przetargi w miastach: Biała Podlaska .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej P. Partner Konsorcjum MOTA-ENGIL POLSKA S.A w Krakowie funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg .

Bazując na danych publicznych szacujemy że na teraz zakończono X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XXX 489,75 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus