KONSORCJUM FIRM: Lider Konsorcjum: Axyo.pl Sp. Z O.o. Partner Konsorcjum: Filigran Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X10,40
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KONSORCJUM FIRM: lider konsorcjum: axyo.pl Sp. z o.o. partner konsorcjum: Filigran Sp. z o.o.

KONSORCJUM FIRM: lider konsorcjum: axyo.pl Sp. z o.o. partner konsorcjum: Filigran Sp. z o.o. (KONSORCJUM FIRM LA, KONSORCJUMFIRMLA, LA) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Wołów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta i Gminy Wołów oraz 0 innych.

KONSORCJUM FIRM: lider konsorcjum: axyo.pl Sp. z o.o. partner konsorcjum: Filigran Sp. z o.o. funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Przedszkolnych Obiektów Budowlanych .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X10,40 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus