Konsorcjum Firm: Lider STRABAG Spółka Z O.o., Partner BEN-BRUK Benedykt Chłap

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X82,17
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Lider STRABAG Spółka z o.o., Partner BEN-BRUK Benedykt Chłap Warszawa

Konsorcjum firm: Lider STRABAG Spółka z o.o., Partner BEN-BRUK Benedykt Chłap Warszawa (FL STRABAG S, FLSTRABAGS, FLS) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. B. Brechta 7, 03-472, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Police .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miejski w Policach oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Lider STRABAG Spółka z o.o., Partner BEN-BRUK Benedykt Chłap Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania , Roboty W Zakresie Nawierzchni, Z Wyjątkiem Dróg , Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X82,17 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,50) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus