Konsorcjum Firm: Kruszywo Sp. Z O.o. - Lider Konsorcjum Bituminum Sp. Z O.o. - Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX9,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum Bituminum Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum Bituminum Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum (FK) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Kosakowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum Bituminum Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XX9,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus