KONSORCJUM FIRM:KASIL P.H.U. Oraz URBAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X56,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KONSORCJUM FIRM:KASIL P.H.U. oraz URBAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poznań

KONSORCJUM FIRM:KASIL P.H.U. oraz URBAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poznań (KONSORCJUM FIRM KASIL PHU O, KONSORCJUMFIRMKASILPHUO, KONSORCJUM FIRM KASIL PHU O URBAN PW, KONSORCJUMFIRMKASILPHUOURBANPW, OPW) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149, poznań oraz realizowała przetargi w miastach: Gorzów Wielkopolski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Gorzów Wlkp. oraz 0 innych.

KONSORCJUM FIRM:KASIL P.H.U. oraz URBAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Poznań funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Różne Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji, Usługi Gospodarki Ściekowej .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X56,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus