Konsorcjum Firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. Oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. Z O. O.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 710,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o.

Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. (F INŻYNIERIA RZESZÓW, FINŻYNIERIARZESZÓW) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Czarnowąsy .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Prowod Sp. z o.o. oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. funkcjonując na rynku realizuje: Izolacja Cieplna, Roboty Instalacyjne Wodne I Kanalizacyjne , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Instalowanie Urządzeń Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Instalowanie Stacji Rozdzielczych , Ogólne Roboty Budowlane Związane Z Budową Rurociągów, Wynajem Maszyn I Urządzeń Wraz Z Obsługą Operatorską Do Prowadzenia Robót Z Zakresu Budownictwa Oraz Inżynierii Wodnej I Lądowej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Oczyszczalni Ścieków .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XXX 710,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus