Konsorcjum Firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. Oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. Z O. O.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XXX 710,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o.

Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. (F INŻYNIERIA RZESZÓW, FINŻYNIERIARZESZÓW) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Czarnowąsy .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Prowod Sp. z o.o. oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o. o. funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Komunikacyjnych , Meble (Włącznie Z Biurowymi), Wyposażenie, Urządzenia Domowe (Z Wyłączeniem Oświetlenia) I Środki Czyszczące , Instalowanie Wentylacji, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów Sprężonego Powietrza , Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Instalowanie Sprzętu Gaśniczego , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XXX 710,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus