Konsorcjum Firm EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie Lider Oraz Mosty Chrzanów Sp. Z O.o. Partner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX0,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Firm EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie Lider oraz Mosty Chrzanów sp. z o.o. Partner Kobierzyce

Konsorcjum Firm EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie Lider oraz Mosty Chrzanów sp. z o.o. Partner Kobierzyce (F EUROVIA POLSKA, FEUROVIAPOLSKA) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Szwedzka 5, 55-040, kobierzyce oraz realizowała przetargi w miastach: Wodzisław Śląski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Wodzisław Śląski oraz 0 innych.

Konsorcjum Firm EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie Lider oraz Mosty Chrzanów sp. z o.o. Partner Kobierzyce funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Inżynieryjne I Budowlane .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX0,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus