Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider PORR POLSKA INFRASTRUCTURE SA ( Bilfinger Infrastructure SA) Partner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X06,74
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider PORR POLSKA INFRASTRUCTURE SA ( Bilfinger Infrastructure SA) Partner

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider PORR POLSKA INFRASTRUCTURE SA ( Bilfinger Infrastructure SA) Partner (F EUROVIA POLSKA, FEUROVIAPOLSKA) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Katowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider PORR POLSKA INFRASTRUCTURE SA ( Bilfinger Infrastructure SA) Partner funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X06,74 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus