Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider, Bilfinger Infrastructure SA - Partner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X59,17
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider, Bilfinger Infrastructure SA - Partner

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider, Bilfinger Infrastructure SA - Partner (F EUROVIA POLSKA, FEUROVIAPOLSKA) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Katowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SA - Lider, Bilfinger Infrastructure SA - Partner funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Budowlane W Zakresie Ścianek Szczelnych .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X59,17 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus