Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Lider Konsorcjum, SPEC-BRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X05,25
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Lider Konsorcjum, SPEC-BRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Partner Konsorcjum Kobierzyce

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Lider Konsorcjum, SPEC-BRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Partner Konsorcjum Kobierzyce (F EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA L SPEC-BRUK SPÓŁKA, FEUROVIAPOLSKASPÓŁKAAKCYJNALSPEC-BRUKSPÓŁKA, FL) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040, kobierzyce oraz realizowała przetargi w miastach: Andrychów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - Lider Konsorcjum, SPEC-BRUK SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Partner Konsorcjum Kobierzyce funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Drogowe .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X05,25 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (9,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus