Konsorcjum Firm:DOMI POLSKA Sp. Z O.o. 59-400 Jawor Ul. Kuziennicza 10B - Jako Partner Wiodący Oraz ELTELBUD Sp. Z O.o. 59-400 Jawor Ul. Kościuszki13

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X61,99
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Firm:DOMI POLSKA Sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Kuziennicza 10B - jako partner wiodący oraz ELTELBUD Sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Kościuszki13

Konsorcjum Firm:DOMI POLSKA Sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Kuziennicza 10B - jako partner wiodący oraz ELTELBUD Sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Kościuszki13 (F DOMI POLSKA, FDOMIPOLSKA) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Kuziennicza 10B, 59-400, jawor oraz realizowała przetargi w miastach: Malczyce .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Malczyce oraz 0 innych.

Konsorcjum Firm:DOMI POLSKA Sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Kuziennicza 10B - jako partner wiodący oraz ELTELBUD Sp. z o.o. 59-400 Jawor ul. Kościuszki13 funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wypoczynkowych , Sportowych, Kulturalnych, Hotelowych I Restauracyjnych Obiektów Budowlanych, Stolarka Drewniana , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Roboty W Zakresie Nawierzchni, Z Wyjątkiem Dróg , Roboty W Zakresie Okładziny Tynkowej , Wykładanie Ścian , Roboty Murowe , Wykonywanie Pokryć Dachowych, Izolacja Cieplna .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X61,99 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus