Konsorcjum Firm: Control Process S.A., Ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, Polska Vauche S.A., 17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Firm: Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, Polska Vauche S.A., 17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja

Konsorcjum Firm: Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, Polska Vauche S.A., 17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja (FCP) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. oraz 0 innych.

Konsorcjum Firm: Control Process S.A., ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, Polska Vauche S.A., 17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Linii Komunikacyjnych I Elektroenergetycznych, Autostrad, Dróg, Lotnisk I Kolei; Wyrównywanie Terenu, Roboty W Zakresie Usuwania Gleby, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Wyrównywanie Terenu , Usługi Ogrodnicze, Usługi Sadzenia Roślin Oraz Utrzymania Terenów Zielonych, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Przygotowanie Terenu Pod Budowę .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X,X0 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (0,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus