Konsorcjum Firm: Budimex Spółka Akcyjna - Lider I Mostostal Kraków Spółka Akcyjna - Partner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X00,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum Firm: Budimex Spółka Akcyjna - Lider i Mostostal Kraków Spółka Akcyjna - Partner

Konsorcjum Firm: Budimex Spółka Akcyjna - Lider i Mostostal Kraków Spółka Akcyjna - Partner (FBSALiMKSAP) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Uniwersytet Jagielloński oraz 0 innych.

Konsorcjum Firm: Budimex Spółka Akcyjna - Lider i Mostostal Kraków Spółka Akcyjna - Partner funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Izolacyjne, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X00,00 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus