Konsorcjum Firm:1) Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz Spółka Jawna- Lider 1) Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Spółka Z O.o. - Partner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X15,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm:1) Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz Spółka Jawna- lider 1) Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Spółka z o.o. - partner Łódź

Konsorcjum firm:1) Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz Spółka Jawna- lider 1) Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Spółka z o.o. - partner Łódź to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Górnicza 12/14, 91-765, Łódź oraz realizowała przetargi w miastach: Kwidzyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Miejska Kwidzyn oraz 0 innych.

Konsorcjum firm:1) Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz Spółka Jawna- lider 1) Zakład Usług Specjalistycznych MPWiK Spółka z o.o. - partner Łódź funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Rurociągi, Instalacje Rurowe, Rury, Okładziny Rurowe, Rury I Podobne Elementy , Kable Światłowodowe .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X15,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus