Konsorcjum Firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. Z O.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. Z O.o. Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X08,84
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. z o.o. Partner Konsorcjum

Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. z o.o. Partner Konsorcjum (FPDM) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Hajnówka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Hajnówka oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. z o.o. Partner Konsorcjum funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Usługi Pozyskiwania Drewna, Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Wody Ściekowej , Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X08,84 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus