Konsorcjum Firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. Z O.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. Z O.o. Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. z o.o. Partner Konsorcjum

Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. z o.o. Partner Konsorcjum (FPDM) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak

Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. Lider Konsorcjum 2. BUDOMOST Sp. z o.o. Partner Konsorcjum funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X,X0 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (0,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus