Konsorcjum Firm; 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Spółka Z O.o. - Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka Z O.o.-partner

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X27,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm; 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o. - Lider konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.-partner Bielsk podlaski

Konsorcjum firm; 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o. - Lider konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.-partner Bielsk podlaski (FPDMS) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Mickiewicza 183, 17-100, bielsk podlaski oraz realizował przetargi w miastach: Bielsk Podlaski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Miasta Bielsk Podlaski oraz 0 innych.

Konsorcjum firm; 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Spółka z o.o. - Lider konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.-partner Bielsk podlaski funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: XXX X27,00 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus