KONSORCJUM FIRM: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE SADEX- Lider Konsorcjum Oraz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO- MOSTOWE S.A. W KRAŚNIKU- Partner Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X35,25
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KONSORCJUM FIRM: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE SADEX- Lider Konsorcjum oraz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO- MOSTOWE S.A. W KRAŚNIKU- Partner Konsorcjum Sitno

KONSORCJUM FIRM: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE SADEX- Lider Konsorcjum oraz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO- MOSTOWE S.A. W KRAŚNIKU- Partner Konsorcjum Sitno (KONSORCJUM FIRM PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE, KONSORCJUMFIRMPRZEDSIĘBIORSTWOWIELOBRANZOWE) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Kolonia Sitno 84, 22-424, sitno oraz realizował przetargi w miastach: Chełm .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz 0 innych.

KONSORCJUM FIRM: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE SADEX- Lider Konsorcjum oraz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO- MOSTOWE S.A. W KRAŚNIKU- Partner Konsorcjum Sitno funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: XXX X35,25 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus