Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. Z.o.o - Lider Konsorcjum

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
X XXX X82,74
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z.o.o - Lider konsorcjum Pisz

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z.o.o - Lider konsorcjum Pisz (FPDMSZL) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Czerniewskiego 2, 12-200, pisz oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz 0 innych.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z.o.o - Lider konsorcjum Pisz funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Jednopasmowych , .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X6 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X82,74 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus