Konsorcjum Firm: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO Sp. Z O. O. - Lider Konsorcjum

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konsorcjum firm: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum Ostróda

Konsorcjum firm: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum Ostróda (F PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO, FPRZEDSIĘBIORSTWOBUDOWYDRÓGIMOSTÓWDROMO) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Ul. Nadrzeczna 5, 14-100, ostróda oraz realizowała przetargi w miastach: .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak

Konsorcjum firm: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum Ostróda funkcjonując na rynku realizuje: .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X,X0 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (0,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus