KONSORCJUM FIRM:PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG BITUM Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X,X0
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KONSORCJUM FIRM:PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG BITUM Sp. z o.o. Białystok

KONSORCJUM FIRM:PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG BITUM Sp. z o.o. Białystok (KONSORCJUM FIRM PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH MIPA, KONSORCJUMFIRMPRZEDSIĘBIORSTWOROBÓTELEKTRYCZNYCHIBUDOWLANYCHMIPA, KONSORCJUM FIRM PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG BITUM, KONSORCJUMFIRMPRZEDSIĘBIORSTWOROBÓTELEKTRYCZNYCHIBUDOWLANYCHMIPALEONSTANKIEWICZPRZEDSIĘBIORSTWOBUDOWYDRÓGBITUM) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Ciołkowskiego 24, 15-545, białystok oraz realizowała przetargi w miastach: Białystok .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Białystok oraz 0 innych.

KONSORCJUM FIRM:PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I BUDOWLANYCH MIPA LEON STANKIEWICZ, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG BITUM Sp. z o.o. Białystok funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: X,X0 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (0,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus