Konrad Marek Prowadzącym Działalność Gospodarczą Pod Firmą M.K. STELLA Konrad Marek

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX8,32
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Konrad Marek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M.K. STELLA Konrad Marek

Konrad Marek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M.K. STELLA Konrad Marek (KMPDGPF MK STELLA KM, KMPDGPFMKSTELLAKM, KMPDGPFKM) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Bydgoszcz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz 0 innych.

Konrad Marek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M.K. STELLA Konrad Marek funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Wznoszenie Barier Drogowych, Bariery Drogowe .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XX XX8,32 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus