KOLBUD Spółka Jawna Waldemar I Bogumiła Skrodzcy

Statystyki ogólne

X4
Ilość zamówień
XX XXX 047,63
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

KOLBUD spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy Kolno

KOLBUD spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy Kolno (KOLBUD) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 46, 18-500, kolno oraz realizowała przetargi w miastach: Kolno, Rozogi, Łomża, Łyse, Białystok, Mały Płock, Pisz, Radziłów, Troszyn, Zambrów .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Rozogi, Gmina Pisz, Szpital Ogólny w Kolnie, Urząd Gminy w Małym Płocku, Gmina Łyse, Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Urząd Gminy Łomża, Urząd Gminy Kolno, Zarząd Mienia Komunalnego oraz 7 innych.

KOLBUD spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy Kolno funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty W Zakresie Stolarki Budowlanej, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Instalowanie Urządzeń Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty Instalacyjne Gazowe, Roboty W Zakresie Instalacji Elektrycznych , Roboty Budowlane W Zakresie Obiektów Szpitalnych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X4 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X7 instytucji wynosił: XX XXX 047,63 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (7,29) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus