Karol Kowalewski

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XX XX0,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Karol Kowalewski

Karol Kowalewski (KK) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Ełk .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Park Naukowo-Technologiczny w Ełku oraz 0 innych.

Karol Kowalewski funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Nadzoru Nad Projektem Inne Niż W Zakresie Robot Budowlanych , Usługi Biznesowe: Prawnicze, Marketingowe, Konsultingowe, Rekrutacji, Drukowania I Zabezpieczania , Usługi Doradcze W Zakresie Analizy Biznesowej, Usługi Zarządzania Projektem Inne Niż W Zakresie Robot Budowlanych , Usługi Doradztwa .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XX XX0,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Karol Kowalewski Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Karol Kowalewski

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus