JV Firm: Energopol-Szczecin S.A., JSC AZERKORPU

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX XXX 663,48
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

JV firm: Energopol-Szczecin S.A., JSC AZERKORPU Szczecin

JV firm: Energopol-Szczecin S.A., JSC AZERKORPU Szczecin (JV FES, JVFES, FES) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Św. Floriana 9/13, 70-646, szczecin oraz realizował przetargi w miastach: Wrocław .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 0 innych.

JV firm: Energopol-Szczecin S.A., JSC AZERKORPU Szczecin funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Budowa Obiektów Inżynierii Wodnej, Roboty W Zakresie Regulacji Rzek I Kontroli Przeciwpowodziowej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , Roboty Budowlane W Zakresie Ścianek Szczelnych .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: XXX XXX 663,48 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (3,00) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus