JURTRANS Leszek Jurek

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
X XXX X34,97
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.8%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

JURTRANS Leszek Jurek Ujście solne

JURTRANS Leszek Jurek Ujście solne (JURTRANS, JURTRANS LJ, JURTRANSLJ, LJ) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: Ujście Solne 208/1, 32-813, ujście solne oraz realizowała przetargi w miastach: Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 0 innych.

JURTRANS Leszek Jurek Ujście solne funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Usługi Gospodarki Ściekowej , Roboty W Zakresie Ochrony Przeciwpowodziowej , , Zintegrowane Usługi Inżynieryjne , , Usługi Czyszczenia Kanałów Ściekowych , Usługi Oczyszczania Kanałów Ściekowych , Usługi Dodatkowe W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej , Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Bezpieczeństwa , .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X9 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X34,97 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,34) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: JURTRANS Leszek Jurek Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: JURTRANS Leszek Jurek

Ujście Solne 208/1
32-813 Ujście Solne
Województwo Małopolskie.

Wykonawca jest prawdopodobnie firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus