Janusz Kowalski COMFORTCLIMA SERWIS JANUSZ KOWALSKI

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X68,60
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Janusz Kowalski COMFORTCLIMA SERWIS JANUSZ KOWALSKI

Janusz Kowalski COMFORTCLIMA SERWIS JANUSZ KOWALSKI (JK COMFORTCLIMA SERWIS, JKCOMFORTCLIMASERWIS, JK, JK COMFORTCLIMA SERWIS JANUSZ KOWALSKI, JKCOMFORTCLIMASERWISJANUSZKOWALSKI) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma realizowała przetargi w miastach: Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Departament Administracyjny MON oraz 0 innych.

Janusz Kowalski COMFORTCLIMA SERWIS JANUSZ KOWALSKI funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Urządzenia Klimatyzacyjne , Ścienne Maszyny Do Konfekcjonowania Powietrza .

Opierając sie o dane BZP wiemy że do teraz zostało zakończone X przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X68,60 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (9,00) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus