Jan Kołodziejek Zakład Remontowo-Budowlany

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X26,38
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Jan Kołodziejek Zakład Remontowo-Budowlany Warszawa

Jan Kołodziejek Zakład Remontowo-Budowlany Warszawa (JKZRB) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Uczniowska 17, 03-112, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz 0 innych.

Jan Kołodziejek Zakład Remontowo-Budowlany Warszawa funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Roboty Remontowe I Renowacyjne, Roboty Budowlane, Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty Rozbiórkowe .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X26,38 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus