INTOP Tarnobrzeg Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XXX XXX 339,74
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X6
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. (INTOP T, INTOPT) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Sienkiewicza 145M, 39-400, tarnobrzeg oraz realizowała przetargi w miastach: Rzeszów, Lublin, Warszawa, Kraków, Tarnobrzeg, Kołobrzeg, Tarłów, Poznań, Przemyśl, Kolbuszowa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, Gmina Tarłów, Zarząd Dróg Miejskich - Słuzba Drogowa oraz 26 innych.

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. funkcjonując na rynku realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Renowacji Mostów , Roboty Budowlane W Zakresie Mostów Drogowych , Roboty Budowlane, Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Budowlane W Zakresie Mostowych Przejść Dla Pieszych , Roboty Drogowe .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X9 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X6 instytucji wynosił: XXX XXX 339,74 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (2,69) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 145M
39-400 Tarnobrzeg
Województwo Podkarpackie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus