I-CONSULTING Izabela Moczko, Iwona Moczko-Danielczok Sp.J.

Statystyki ogólne

XX8
Ilość zamówień
XXX X18,20
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

I-CONSULTING Izabela Moczko, Iwona Moczko-Danielczok Sp.J. Ruda Śląska

I-CONSULTING Izabela Moczko, Iwona Moczko-Danielczok Sp.J. Ruda Śląska (I-CONSULTING, I-CONSULTING IMIMDS, I-CONSULTINGIMIMDS, IMIMDS) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Zabrzańska 24, 41-700, ruda Śląska oraz realizowała przetargi w miastach: Trzebnica, Lidzbark Warmiński, Sosnowiec, Legnica, Łódź, Mielec, Olsztyn, Warszawa, Lubin, Siedlce .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie, Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Powiatowy Urząd Pracy oraz 11 innych.

I-CONSULTING Izabela Moczko, Iwona Moczko-Danielczok Sp.J. Ruda Śląska funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Szkolenia Personelu , Usługi Szkoleniowe , Usługi Szkolenia Specjalistycznego , Usługi Hotelarskie, Szkolenie Pracowników , Usługi Restauracyjne I Dotyczące Podawania Posiłków, Usługi Szkolenia Zawodowego, Usługi Szkolenia Personelu, Usługi Szkolenia Zawodowego .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane XX8 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X1 zlecających wynosił: XXX X18,20 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,01) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus