Holis Studio Maciej Sobczyk

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X76,11
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Holis Studio Maciej Sobczyk

Holis Studio Maciej Sobczyk (HS, HSMS) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Przemyśl .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz 0 innych.

Holis Studio Maciej Sobczyk funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Usługi Projektowania Architektonicznego .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X76,11 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (0,50) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Holis Studio Maciej Sobczyk Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Holis Studio Maciej Sobczyk

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus