HEJAN- Technika Grzewcza I Sanitarna Henryk Janusz

Statystyki ogólne

X5
Ilość zamówień
X XXX X21,21
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

HEJAN- Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz Nowy sącz

HEJAN- Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz Nowy sącz (HEJAN TGiS, HEJANTGiS, TGiS, HEJAN TGiSHJ, HEJANTGiSHJ, TGiSHJ) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Grottgera 13a, 33-300, nowy sącz oraz realizował przetargi w miastach: Krynica, Korzenna, Kraków, Nowy Sącz, Podegrodzie, Rzeszów, Tychy, Warszawa, Zabrze, Zawiercie .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., Urząd Gminy w Korzennej, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Gmina Zabrze - Prezydent Miasta, Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Podegrodzie, Gospodarstwo Pomocnicze, Zakład Remontowo-Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz 0 innych.

HEJAN- Technika Grzewcza i Sanitarna Henryk Janusz Nowy sącz funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Instalowanie Centralnego Ogrzewania, Roboty Budowlane, Instalowanie Kotłów, Roboty Instalacyjne Gazowe, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Roboty Izolacyjne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Instalowanie Urządzeń Elektrycznego Ogrzewania I Innego Sprzętu Elektrycznego W Budynkach .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X5 przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X0 zamawiających wynosił: X XXX X21,21 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (10,53) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus