GWW Woźny I Partnerzy Radcowie Prawni I Doradcy Podatkowi Sp.p.

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
X XXX X71,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p. (GWW WiPRPiDP, GWWWiPRPiDP, WiPRPiDP) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Wrocław, Olsztyn, Sosnowiec .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach oraz 0 innych.

GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p. funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi W Zakresie Doradztwa Prawnego I Reprezentacji Prawnej , Usługi Prawnicze , Usługi Prawne W Zakresie Dokumentów Oraz Uwierzytelniania .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X71,00 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus