Grzegorz Malczyk Oraz Barbara Malczyk Prowadzący Działalność Gospodarczą W Formie Spółki Cywilnej Malg

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X00,00
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX0.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Grzegorz Malczyk oraz Barbara Malczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej malg Warszawa

Grzegorz Malczyk oraz Barbara Malczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej malg Warszawa (GMO, GMOBMPDG, GMOBMPDGwFSCM) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Niegocińskiej 1, 02-698, warszawa oraz realizowała przetargi w miastach: Warszawa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oraz 0 innych.

Grzegorz Malczyk oraz Barbara Malczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej malg Warszawa funkcjonując na rynku realizuje: Usługi Informatyczne: Konsultacyjne, Opracowywania Oprogramowania, Internetowe I Wsparcia , Pakiety Oprogramowania Medycznego .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X instytucji wynosił: XXX X00,00 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (1,00) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus