GOLDMAN

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X25,03
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

GOLDMAN

GOLDMAN (GOLDMAN) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo realizowała przetargi w miastach: Starachowice, Dzierżoniów, Gniewkowo, Miastko, Radom, Toruń .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Starachowice, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Urząd Miejski w Gniewkowie, Gmina Miastko oraz 0 innych.

GOLDMAN funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Usługi Projektowania Architektonicznego , Usługi Inżynieryjne W Zakresie Projektowania , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Planowania , Usługi Architektoniczne, Budowlane, Inżynieryjne I Kontrolne , Usługi Architektoniczne, Inżynieryjne I Pomiarowe , Usługi Sporządzania Map , Architektoniczne Usługi Zagospodarowania Terenu , Przygotowanie Przedsięwzięcia I Projektu, Oszacowanie Kosztów .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X25,03 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (5,29) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: GOLDMAN Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: GOLDMAN

Nie określono, czy wykonawca jest osobą fizyczną - dane adresowe zostały ukryte.

Komentarze

comments powered by Disqus