GE Medical Systems Polska Sp. Z O.o.

Statystyki ogólne

XX2
Ilość zamówień
XXX XXX 706,17
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
XX3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Warszawa

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Warszawa (GE MSP, GEMSP, MSP) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: Ul. Wołoska 9, 02-583, warszawa oraz realizował przetargi w miastach: Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Lublin, Gdańsk, Radom, Olsztyn, Gdynia, Katowice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Wojskowy Instytut Medyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Akademia Medyczna oraz 233 innych.

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Warszawa funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Urządzeń Medycznych I Precyzyjnych, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Medycznego, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Rentgenowskiego , Urządzenia Medyczne, Usługi W Zakresie Napraw I Konserwacji Sprzętu Medycznego I Chirurgicznego, Aparaty Ultrasonograficzne, Aparatura Rentgenowska, Urządzenia Do Tomografii , Echokardiografy, Usługi Naprawcze I Konserwacyjne .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono XX2 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla XX3 zamawiających wynosił: XXX XXX 706,17 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (1,19) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus