FPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spółka Z O.o.

Statystyki ogólne

X6
Ilość zamówień
XX XXX 128,59
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X1
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

fPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spółka z o.o. Mińsk mazowiecki

fPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spółka z o.o. Mińsk mazowiecki (F BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S, FBUDOWYDRÓGIMOSTÓWS, FS) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Kolejowa 28, 05-300, mińsk mazowiecki oraz realizowała przetargi w miastach: Olsztyn, Warszawa, Lublin, Niedźwiada, Olecko, Piaski, Ryki, Strzyżewice, Teresin, Warka .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Miasto Garwolin, Urząd Miejski w Olecku, Urząd Gminy Dębe Wielkie, Urząd Miejski w Piaskach, Gmina Warka, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Gmina Teresin oraz 11 innych.

fPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Spółka z o.o. Mińsk mazowiecki funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Wymiana Nawierzchni Drogowej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Związanych Z Transportem Drogowym , Roboty Budowlane W Zakresie Kładzenia Rurociągów , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty Pomocnicze W Zakresie Rurociągów I Kabli, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X6 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X1 instytucji wynosił: XX XXX 128,59 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,12) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus