FORTUM Power And Heat Polska Sp. Z O O Świebodzice Ul. Mieszka 13

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
XX XXX 602,94
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o o Świebodzice ul. Mieszka 13 Wrocław

FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o o Świebodzice ul. Mieszka 13 Wrocław (FORTUM PAHP, FORTUMPAHP, PAHP) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Wolańska 3-5, 50-413, wrocław oraz realizowała przetargi w miastach: Wrocław, Płock, Częstochowa, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Kłodzko, Strzegom, Ząbkowice Śląskie .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz ktrórej działa Ekosystem Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu, Politechnika Częstochowska, Urząd Miasta Płocka, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bursa Płocka, Izba Celna we Wrocławiu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 23 innych.

FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o o Świebodzice ul. Mieszka 13 Wrocław funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Energia Elektryczna, Cieplna, Słoneczna I Jądrowa , Usługi Energetyczne I Podobne , Para, Gorąca Woda I Podobne Produkty , Przesył I Stacje Innych Źródeł Energii, Gorąca Woda , Węzeł Cieplny Lokalny , Usługi Inżynierii Grzewczej Dla Budownictwa , Instalowanie Urządzeń Grzewczych, Wentylacyjnych I Klimatyzacyjnych , Roboty Budowlane, .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X1 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X3 instytucji wynosił: XX XXX 602,94 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (0,90) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus