Firma Tomasz Szwajkiewicz

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X15,03
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Tomasz Szwajkiewicz Zgierz

Firma Tomasz Szwajkiewicz Zgierz (FTS) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Osiedlowa 2, 95-100, zgierz oraz realizowała przetargi w miastach: Łódź .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi oraz 0 innych.

Firma Tomasz Szwajkiewicz Zgierz funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Instalowanie Drzwi I Okien I Podobnych Elementów, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty Wykończeniowe W Zakresie Obiektów Budowlanych, Kładzenie Wykładzin Elastycznych, Roboty W Zakresie Burzenia, Specjalne Roboty Budowlane Inne, Niż Dachowe, Roboty Malarskie, Kładzenie Płytek, Roboty Instalacyjne W Budynkach , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Opieki Zdrowotnej I Społecznej, Krematoriów Oraz Obiektów Użyteczności Publicznej .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X15,03 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (6,00) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Firma Tomasz Szwajkiewicz Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Firma Tomasz Szwajkiewicz

ul. Osiedlowa 2
95-100 Zgierz
Województwo Łódzkie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus