Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
X XXX X56,31
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa Rybna

Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa Rybna (FPHU TRANSFIG, FPHUTRANSFIG, FPHU, FPHU TRANSFIG WF, FPHUTRANSFIGWF, FPHUWF) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Przeginia Duchowna 300, 32-061, rybna oraz realizowała przetargi w miastach: Zabierzów, Kęty, Kraków, Chełmek, Mogilany, Chrzanów, Wieliczka, Wilamowice, Michałowice, Olkusz .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy Zabierzów, Gmina Kęty, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice, Gmina Chełmek, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Urząd Gminy Wilamowice, Urząd Gminy Mogilany, Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Gmina Bolesław oraz 20 innych.

Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa Rybna funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Kopania Rowów, Roboty W Zakresie Burzenia .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X3 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X0 instytucji wynosił: X XXX X56,31 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,75) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus