Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa

Statystyki ogólne

X3
Ilość zamówień
X XXX X56,31
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X0
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa Rybna

Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa Rybna (FPHU TRANSFIG, FPHUTRANSFIG, FPHU, FPHU TRANSFIG WF, FPHUTRANSFIGWF, FPHUWF) to wykonawca który działa na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Przeginia Duchowna 300, 32-061, rybna oraz realizowała przetargi w miastach: Zabierzów, Kęty, Kraków, Chełmek, Chrzanów, Wieliczka, Wilamowice, Mogilany, Trzebinia, Jaworzno .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Urząd Gminy Zabierzów, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice, Gmina Kęty, Gmina Chełmek, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, Urząd Gminy Mogilany, Urząd Gminy Wilamowice, Gmina Alwernia, Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz 20 innych.

Firma Produkcyjno - Handlowo- Usługowa TRANSFIG Wiesław Figa Rybna funkcjonując na rynku realizuje: Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty W Zakresie Konserwacji Dróg, Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Kształtowania Terenu, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne .

Na podstawie danych BZP widzimy że dotychczas zostało zrealizowane X3 przetargów , obrót z przetargów i zamówień publicznych zrealizowanych dla X0 instytucji wynosił: X XXX X56,31 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (4,75) ofert w postępowaniu przetargowym .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus