Firma Partner Import - Export Leszek Kuchno

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X46,30
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.2%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Partner Import - Export Leszek Kuchno Grębów

Firma Partner Import - Export Leszek Kuchno Grębów (FPIE, FPIELK) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Jamnica 124, 39-410, grębów oraz realizowała przetargi w miastach: Stalowa Wola, Zielonka, Dobre, Majdan Królewski, Mielec, Tarnobrzeg, Łukowa .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Nadleśnictwo Rozwadów, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Kopalnia Siarki "Machów" S.A., Urząd Gminy Dobre, Gmina Majdan Królewski, Gmina Łukowa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Mielec oraz 0 innych.

Firma Partner Import - Export Leszek Kuchno Grębów funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Składowisk Odpadów , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Inżynieryjne I Budowlane, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Burzenia, Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Usługi Rolnicze, Leśne, Ogrodnicze, Hydroponiczne I Pszczelarskie , Roboty W Zakresie Kształtowania Terenów Zielonych .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X zlecających wynosił: X XXX X46,30 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (7,27) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus