Firma Instalacyjno - Drogowa, INSTATHERM, Leszek Zieliński

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X67,16
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Instalacyjno - Drogowa, INSTATHERM, Leszek Zieliński Kraków

Firma Instalacyjno - Drogowa, INSTATHERM, Leszek Zieliński Kraków (FID INSTATHERM, FIDINSTATHERM, FID, FID INSTATHERM LZ, FIDINSTATHERMLZ, FIDLZ) to firma która działa w obszarze przetargów . Wykonawca , mieści się pod adresem: ul. Andrychowska 20/1, 30-654, kraków oraz realizował przetargi w miastach: Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie oraz 0 innych.

Firma Instalacyjno - Drogowa, INSTATHERM, Leszek Zieliński Kraków funkcjonując na rynku zamówień publicznych realizuje: Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty W Zakresie Rurociągów Do Przesyłu Wody, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Ścieżek Pieszych , Roboty Drogowe, Roboty Budowlane W Zakresie Parkingów , Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów , , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic .

Bazując na danych UZP estymujemy że na teraz zakończono X1 przetargów i zamówień publicznych, wpływy z przetargów realizowanych dla X zamawiających wynosił: X XXX X67,16 PLN. Przetargi i zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,01) ofert na postępowanie .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus