FIRMA HANDLOWO - TRANSPORTOWA PRZEMKO, Zbigniew Korus

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X88,14
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

FIRMA HANDLOWO - TRANSPORTOWA PRZEMKO, Zbigniew Korus Tarnów

FIRMA HANDLOWO - TRANSPORTOWA PRZEMKO, Zbigniew Korus Tarnów (FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA PRZEMKO, FIRMAHANDLOWOTRANSPORTOWAPRZEMKO, FIRMA HANDLOWO TRANSPORTOWA PRZEMKO ZK, FIRMAHANDLOWOTRANSPORTOWAPRZEMKOZK, ZK) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Braci Saków 70 A, 33-100, tarnów oraz realizowała przetargi w miastach: Zakliczyn, Tarnów, Gorlice .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. świętego Brata Alberta w Tarnowie, Dom Pomocy Społecznej, Bursa Międzyszkolna oraz 0 innych.

FIRMA HANDLOWO - TRANSPORTOWA PRZEMKO, Zbigniew Korus Tarnów funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Produkty Zwierzęce, Mięso I Produkty Mięsne, Produkty Rolnictwa, Hodowli, Rybołówstwa, Leśnictwa I Podobne , Różne Produkty Spożywcze, Produkty Mleczarskie, Ziemniaki I Warzywa Suszone , Owoce Tropikalne , , Produkty Przemiału Ziarna, Skrobi I Produktów Skrobiowych, Pieczywo, Świeże Wyroby Piekarskie I Ciastkarskie, Ryby Przetworzone I Konserwowane .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X zlecających wynosił: XXX X88,14 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (3,83) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus