Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD J. Żoga, Z. Franczyk, G. Jewtuch

Statystyki ogólne

X
Ilość zamówień
XXX X27,85
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.3%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD J. Żoga, Z. Franczyk, G. Jewtuch

Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD J. Żoga, Z. Franczyk, G. Jewtuch (FDB BRUK-BUD J. Ż Z. F G. J, FDBBRUK-BUDJ. ŻZ. FG. J, FDBŻFJ) to firma działająca w obszarze przetargów . Wykonawca realizował przetargi w miastach: Pielgrzymka, Lwówek Śląski .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Pielgrzymka, Gmina Lwówek Śląski oraz 0 innych.

Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD J. Żoga, Z. Franczyk, G. Jewtuch funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Wodociągów I Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty W Zakresie Kanalizacji Ściekowej, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Różnych Nawierzchni, Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty W Zakresie Konstruowania, Fundamentowania Oraz Wykonywania Nawierzchni Autostrad, Dróg .

Opierając sie o dane UZP możemy estymować że do teraz zostało zakończone X przetargów i zamówień , wpływy z zamówień realizowanych dla X zamawiających wynosił: XXX X27,85 PLN. Przetargi i zamówienia miały średnią konkurencyjność (2,67) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus