Firma Budowlana ANNA-BUD

Statystyki ogólne

X8
Ilość zamówień
XXX XXX 599,28
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.1%
Z wolnej ręki
X8
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

Firma Budowlana ANNA-BUD Morawica

Firma Budowlana ANNA-BUD Morawica (FB ANNA-BUD, FBANNA-BUD, FB) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: Bilcza ul. Marmurowa 60, 26-026, morawica oraz realizowała przetargi w miastach: Kielce, Busko-Zdrój, Morawica, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Warszawa, Ruda Maleniecka, Tarnów, Daleszyce, Kraków .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Urząd Gminy w Morawicy, Kielecki Inkubator Technologiczny, Urząd Miasta, GEOPARK Kielce, Zespół Opieki Zdrowotnej, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju oraz 8 innych.

Firma Budowlana ANNA-BUD Morawica funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Wodno-Kanalizacyjne I Sanitarne , Roboty W Zakresie Burzenia I Rozbiórki Obiektów Budowlanych; Roboty Ziemne, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty W Zakresie Zagospodarowania Terenu, Roboty Budowlane W Zakresie Wznoszenia Kompletnych Obiektów Budowlanych Lub Ich Części Oraz Roboty W Zakresie Inżynierii Lądowej I Wodnej, Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Obiektów Budowlanych Opieki Zdrowotnej I Społecznej, Krematoriów Oraz Obiektów Użyteczności Publicznej, Przygotowanie Terenu Pod Budowę, Wykonywanie Pokryć Dachowych, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X8 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X8 zlecających wynosił: XXX XXX 599,28 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,89) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Dane wykonawcy

Obserwuj: Firma Budowlana ANNA-BUD Zarejestruj się i potwierdź dane Wykonawcy: Firma Budowlana ANNA-BUD

Bilcza ul. Marmurowa 60
26-026 Morawica
Województwo Świętokrzyskie.

Wykonawca jest firmą.

Komentarze

comments powered by Disqus