EUROVIA POLSKA S.A. Ul. Fabryczna 20 B 53-609 Wrocław

Statystyki ogólne

X9
Ilość zamówień
XX XXX 424,08
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.6%
Z wolnej ręki
X7
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

EUROVIA POLSKA S.A. ul. Fabryczna 20 B 53-609 Wrocław

EUROVIA POLSKA S.A. ul. Fabryczna 20 B 53-609 Wrocław (EUROVIA POLSKA, EUROVIAPOLSKA) to przedsiębiorstwo które działa w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Fabryczna 20 B, 53-609, ul. fabryczna 20 b, 53-609 wrocław oraz realizowała przetargi w miastach: Świnoujście, Olsztyn, Poznań, Ropczyce, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Bydgoszcz, Dzierżoniów, Tychy, Wejherowo .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Prezydent Miasta Świnoujścia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Gmina Miejska Dzierżoniów, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Gmina Jabłonka, Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, Miejski Zarząd Dróg oraz 17 innych.

EUROVIA POLSKA S.A. ul. Fabryczna 20 B 53-609 Wrocław funkcjonując na rynku przetargów realizuje: Roboty Drogowe, Roboty W Zakresie Nawierzchni Dróg, Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Budowlane W Zakresie Kanałów Ściekowych, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty W Zakresie Naprawy Dróg, Bitum I Asfalt , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Bazalt Kruszony .

Ze źródeł publicznych szacujemy że na chwilę obecną zostały wygrane X9 zamówień publicznych, wpływ z postępowań wykonanych dla X7 zlecających wynosił: XX XXX 424,08 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (2,41) ofert na przetarg .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus