EUROVIA POLSKA S.A.(lider), EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA

Statystyki ogólne

X0
Ilość zamówień
X XXX X69,40
PLN zarobionych w drodze zamówień
XX.0%
Z wolnej ręki
X
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

EUROVIA POLSKA S.A.(lider), EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Kobierzyce

EUROVIA POLSKA S.A.(lider), EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Kobierzyce (EUROVIA POLSKA, EUROVIAPOLSKA) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych . Firma , mieści się pod adresem: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040, kobierzyce oraz realizowała przetargi w miastach: Bielsko-Biała, Poznań, Węgierska Górka, Wrocław, Świdnica, Tczew .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Gmina Świdnica, Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, Urząd Gminy w Tczewie, Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego oraz 0 innych.

EUROVIA POLSKA S.A.(lider), EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Kobierzyce funkcjonując na rynku przetargowym realizuje: Roboty W Zakresie Budowy Dróg, Roboty Drogowe, Roboty Budowlane, Roboty Budowlane W Zakresie Gazociągów, Roboty Budowlane W Zakresie Rurociągów Do Odprowadzania Wody Burzowej , Roboty Budowlane W Zakresie Linii Telefonicznych, Roboty W Zakresie Przygotowania Terenu Pod Budowę I Roboty Ziemne, Roboty Budowlane W Zakresie Dróg Podrzędnych , Roboty W Zakresie Nawierzchni Ulic, Roboty W Zakresie Naprawy Dróg .

Na podstawie danych BZP wiemy że dotychczas zostało zrealizowane X0 przetargów , obrót z zamówień publicznych i przetargów zrealizowanych dla X instytucji wynosił: X XXX X69,40 PLN. Przetargi miały średnią konkurencyjność (3,20) ofert w postępowaniu .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus