ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz

Statystyki ogólne

X1
Ilość zamówień
X XXX X19,20
PLN zarobionych w drodze zamówień
X%
Z wolnej ręki
X3
Zleceniodawców
Statystyka zarobków w drodze zamówień publicznych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Kategorie
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Opis wykonawcy

ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz Elbląg

ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz Elbląg (ENERGETYK PI, ENERGETYKPI, PI, ENERGETYK PIJŁ, ENERGETYKPIJŁ, PIJŁ) to przedsiębiorstwo działające w zakresie przetargów publicznych . Przedsiębiorstwo , mieści się pod adresem: ul. Nowodworska 10 d, 82-300, elbląg oraz realizowała przetargi w miastach: Elbląg, Gdańsk, Olsztyn, Sztum, Barczewo, Braniewo, Frombork, Krynica Morska, Malbork, Małdyty .

Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak Gmina - Miasto Elbląg, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Adalberta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Burmistrz Miasta, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu, Muzeum Zamkowe w Malborku, Urząd Miasta Krynica Morska, Miasto i Gmina Sztum oraz 3 innych.

ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz Elbląg funkcjonując na rynku publicznym realizuje: Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego , Instalowanie Urządzeń Oświetlenia Drogowego , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Linii Energetycznych, Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjne Elektryczne , Roboty Pomocnicze W Zakresie Linii Energetycznych , Instalowanie Transformatorów Elektrycznych , Roboty Budowlane W Zakresie Budowy Rurociągów, Ciągów Komunikacyjnych I Linii Energetycznych, Usługi Elektryczne , Roboty Budowlane W Zakresie Układania Chodników I Asfaltowania .

Ze źródeł publicznych możemy szacować że na chwilę obecną zostały wygrane X1 zamówień publicznych, wpływ z postępowań zamówień publicznych wykonanych dla X3 zlecających wynosił: X XXX X19,20 PLN. Zamówienia publiczne miały średnią konkurencyjność (4,19) ofert na postępowanie przetargowe .

Zleceniodawcy

 

Komentarze

comments powered by Disqus